Live room cupel sex norton antivirus not updating help

Posted by / 08-Mar-2020 05:04

cahoots n (sl) be in ~ with -la njama, shirikiana na/panga na (hasa katika maovu). cairn n haram, rundo, chungu (ya mawe kama alama au kumbukumbu). 2 keisoni: kitundu cha kuzuia maji yasiingie ambacho wajenzi wa majini hutumia. cajole vt 1 ~ somebody into doing something bembeleza, vuta kwa werevu, danganya kwa kusifusifu, rairai fulani apate kufanya ulitakalo. (selling) like hot ~s (nunulika) sana na kwa haraka.

cagoule n koti la mvua (lenye kofia na mikono mirefu).

calcify vt,vi fanya (kuwa) chokaa; geuza/geuka kuwa chokaa.

calcareous adj -enye chokaa; -enye kufanana na chokaa.

2 zuru, pitia, tembelea, amkia I ~ed on him nilimtembelea this train ~s at Mpanda Station treni hii inapitia Mpanda.

cabal n njama, siri (kikundi kidogo chasiri, cha kula njama).

2 (naut) amari, utari, waya wa kushikia daraja /kuvutia vigari. 3 waya nene la kupelekea habari/umeme kupita chini ya bahari.

vt 1 peleka habari kwa simu (kupita baharini n.k.).

7 haja there is no ~ to blush hakuna haja ya kuona haya. ~-over/roll-~ n kuita majina (shuleni,jeshini n.k.).

3 ita, taja kwa jina la we ~ him boss tunamwita bosi it is ~ed inaitwa.

Live room cupel sex-30Live room cupel sex-81Live room cupel sex-12

9 (with adverbial particles and preps) ~ by (colloq) pitia.