Dating daan vs inc

Posted by / 12-Jun-2020 21:04

Dating daan vs inc

Kung ang mga karamihang nasa ibang relihiyon kagaya ng mga katoliko ay lumipat sila sa relihiyong INC™, ako po ay INC™ na lumipat sa Iglesia Katolika. Marami rin namang ibang lumilipat sa Katoliko ngunit tahimik lang sila kagaya ko. Dahil sa Libro ng Ketekismo ako lumipat ng Iglesia!

(Narito ang mga ONLINE copies) Ako po ay pinananganak na “Iglesia®”- ang tawag namin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo® na tinatag po ng aming kapatid na si Felix Manalo.

Nalito ako sa kanila dahil kagaya ng parati nilang pangaral sa amin tuwing ako ay sumasamba, ang paniniwalang Katoliko ay Tatlo ang Diyos. Ang Diyos ng mga Katoliko ay iisa lang sa tatlong persona kagaya ng paniniwala ng mga naunang Kristyano sapagkat sila ang tunay na nakakaintindi ng mga nakasaad sa Bibliya.

Marami kasi akong binabasa tungkol sa History, hindi naman siguro ito ituturo sa iskwela kung walang kabuluhan ito.

Mga tunay na pangyayari sa mga Griego at mga Romano bago pa lang isilang si Cristo.

Mga Pitong taon na ang nakalipas ng sumama ako sa pagt*tipon na inorgisa ng isa naming kaibigang Ministro ngunit di ako lumipat agad.

Hawak po niya ang Libro ng Katekismo ng mga Katoliko. Sinabi niya sa akin na ang pagkakaalam ko sa Simbahang katoliko, sa katunayan pati ang mga ordinaryong katoliko rin, ang Simbahang Katoliko sa Pilipinas ay parang “tip of the iceberg”.

dating daan vs inc-3dating daan vs inc-19dating daan vs inc-58

One thought on “dating daan vs inc”

  1. The contest will run from November 28, 2014 through December 24, 2014. The "It's a Cam Foxes Christmas" contest has ended. We have sent an email to the winner with instructions on how to claim their prize of 1000 Chaturbate tokens.

  2. Nevladina udruga koja je organizirala mirni prosvjed rekla je za RT: “Vjerujemo da je jedini način da se krene prema miru sankcionirati Izrael, to je jedini temelj kojeg imamo i to je naš cilj”. » Evropska komisija predložila da se iz budžeta više sredstava izdvoji za južne članice pogođene ekonomskom i migrantskom krizom.